Multimediaal communiceren

nieuweoogst2017
scherm2

De weg naar boeren & tuinders

Het grootste bereik binnen de agrarische sector

Wij zijn Agripers

AgriPers is een uitgeverij in het hart van de agrarische sector. Productie van relevante journalistieke content voor agrarische professionals en distributie via multimediale kanalen vormen de pijlers onder de onderneming.

AgriPers kent redactionele contentproductie als specialisatie en produceert in nauwe samenwerking met partners diverse uitgaven als Nieuwe Oogst (LTO), AgriVisie (Vakbladen.com), Inzicht in Natuur (Stichting SBNL), AgriMondiaal (AgriTerra), de Ledenvoordeelkrant (LTO Ledenvoordeel) en overige uitgaven en video-producties van externe opdrachtgevers.

AgriPers begeleidt opdrachtgevers in het agrarische netwerk bij de productie van relevante content voor uiteenlopende doelgroepen. De uitgeverij begeleidt opdrachtgevers van het eerste stadium van ideevorming tot productie en publicatie (opmaak, drukwerk, verspreiding) van content. In uiteenlopende vormen, zoals het traditionele print, maar ook fotografie en video. We beschikken over professionele faciliteiten op het terrein van online media en video, zoals camera- en montage (waaronder drone-camera), een tv-studio inclusief green screen voor uiteenlopende mediaproducties.

Daarnaast hebben we jarenlange ervaring in het uitgeven en verspreiden van media. Deze expertise willen wij graag met u delen. Heeft u een idee of een concept waarmee u zich wilt profileren? Wij kunnen het voor u realiseren. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Nieuwe Oogst

Nieuwe Oogst is het multimediale ledenplatform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio’s en kent het hoogste bereik en lezerswaardering van alle agrarische vaktitels in Nederland.

nieuwsbriefonlinekrantmobilevideo

BrochureContactVideo
nieuweoogst2017
rozet

Waardering

Nieuwe Oogst nr. 1 in bereik en waardering!

Uit recent onderzoek (februari 2016) van AgriDirect, waarin onafhankelijk en representatief het leesbereik en de waardering voor de agrarische vaktitels is gemeten, komt Nieuwe Oogst uit de bus als best gelezen en meest gewaardeerde vaktitel door boeren en tuinders. In alle grote sectoren volgen andere vakbladen op gepaste afstand.

Wat is voor u het belangrijkste vakblad?

BrochureContact
waardering-nieuwe-oogst

Bereik

De krant verschijnt iedere zaterdag in een oplage van 38.162 exemplaren, waarmee Nieuwe Oogst met afstand de hoogste oplage van alle agrarische vakbladen heeft.

De krant Nieuwe Oogst is exclusief voor LTO leden, maar met de digitale kanalen worden ook de niet-leden bereikt. Het totale bereik is dus groter! Daarmee bereiken de media van LTO het overgrote deel van de agrarische sector waarbij ondernemers zelf bepalen op welke moment en via welk medium het nieuws wordt gevolgd.

BrochureContact

Bereikcijfers van
de grootste sectoren*

melkvee

16.600 melkveebedrijven

waarvan 12.700 LTO-leden (77%)

akkerbouw

12.300 akkerbouwbedrijven

waarvan 8.100 LTO-leden (66%)

varkens

3.300 varkensbedrijven

waarvan 1.850 LTO-leden (56%)

pluimvee

1.100 pluimveebedrijven

waarvan 930 LTO-leden (85%)

spacer

Bron: CBS, 2016

rundveehoudersberijk
70

Nederland telt in totaal 55.364* agrarische bedrijven.
38.162, met name actieve bedrijven, zijn lid van LTO.
Daarmee bereikt Nieuwe Oogst in totaal 70% van de sector.

* Bron:HOI/NOM, 2016

weekkrant

Nieuwe Oogst
Weekkrant
Oplage: 38.162
51 x per jaar

nonu

Nieuweoogst.nu
bereik per maand
Pageviews: 850.000
Bezoeken: 450.000
Bezoekers: 150.000

nieuwsbrief1

Nieuwsbrief
Verschijnt 5x per week
Oplage: 41.000

weekkrant

NieuweOogst TV
(via www.nieuweoogst.nu)

3 journaals per week,
100.000 kijkers per maand

Dagelijkse items
ruim 100.000 kijkers per maand

weekkrant

Social media

fb   Facebook 19.129
twitter   Twitter 9.595
instagram   Instagram 1.235
youtube   Youtube 755

weekkrant

Oplages grootste vakbladen
Nieuwe Oogst: 38.162
Boerderij
27.876
Veeteelt* 26.676
* Tevens België