De Kalverhouder

Hét platform voor de kalversector

VVK is een professionele vereniging voor de gehele kalversector die met een breed draagvlak dé spil vormt tussen kalverhouder, bedrijfsleven en alle betrokkenen in de keten. Via diverse samenwerkingen binnen de kalverhouderij werkt VVK aan beleidsvorming, belangenbehartiging en kennisontwikkeling. Het doel: van meerwaarde voor leden-kalverhouders en belangstellende leden waardoor zowel individuele kalverbedrijven als de keten zich duurzaam kunnen ontwikkelen.

Informeert kalverhouders

VVK informeert kalverhouders, branche en andere vakgenoten over actuele en vaktechnische ontwikkelingen in de kalverhouderij. VVK doet dit dagelijks via website dekalverhouder.nl en tweemaandelijks via vakblad De Kalverhouder. Daarnaast verschijnt het magazine Ons Kalf waarin het belang van een goede samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat beschreven.

Onderscheidend van andere vakbladen

Als uitgever van vakblad De Kalverhouder, website dekalverhouder.nl, de e-learning Kalverhouderij en het magazine Ons Kalf, brengt VVK leden op de hoogte van zaken die van belang zijn voor hun bedrijfsvoering. Naast de genoemde titels doet VVK dat ook via (online) kennissessies, social media, video’s, webinars, podcasts en symposia.

Bereik in cijfers

Schermafbeelding 2024-01-11 103244

* afgeronde gemiddelden per maand

1.200

oplage
De Kalverhouder

13.000

oplage
Ons Kalf

1.000

nieuwsbrieven
ma/do

55.000

website
pageviews

22.000

website
bezoeken

8.000

website
bezoekers

1.900

volgers via
Facebook

Uw kennis en expertise zijn waardevol

Word partner en deel de kennis en expertise van uw organisatie met kalverhouders. Hiermee toont u uw positie als expert binnen de doelgroep op een redactionele wijze. Wij helpen u om uw waardevolle expertise in samenspraak met de redactie over te brengen aan de kalverhouderij via alle kanalen van De Kalverhouder; het magazine, de website, de app en de digitale nieuwsbrieven. Samen maken we een jaarplanning. Inhoud gecombineerd met uw eigen marketingdoelstellingen, verpakt in de juiste mix. Daarbij geldt uiteraard dat het effect van uw campagne groter wordt naarmate uw bericht meer kennis- en nieuwswaarde bevat.

Bekijk de tarieven, de formaten en de partnerpakketten

Schermafbeelding 2024-01-11 103438

Vraag nu advies op maat

Neem contact op met uw media adviseur via tel. 088 – 888 67 40 of sales@agripers.nl

Vraag nu advies op maat

Neem contact op met uw media adviseur via tel. 088 – 888 67 40 of sales@agripers.nl