scherm2

De weg naar boeren & tuinders

Het grootste bereik binnen de agrarische sector

Over Nieuwe Oogst

Nieuwe Oogst is het multimediale platform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio’s en kent het *hoogste bereik en lezerswaardering van alle agrarische vak titels in Nederland.

Bronnen: onderzoek ‘effectief communiceren in de land- & tuinbouw 2016 AgriDirect en onderzoek ‘mediagedrag onder agrariërs’ 2017 Prosu.

BrochureContact

Waardering

Nieuwe Oogst nr. 1 in bereik en waardering!

Uit recente onderzoeken van AgriDirect (februari 2016) en Prosu (maart 2017), waarin onafhankelijk en representatief het leesbereik en de waardering voor de agrarische vak titels is gemeten, komt Nieuwe Oogst bij beide uit de bus als best gelezen en meest gewaardeerde vak titel door boeren en tuinders. In alle grote sectoren volgen andere vakbladen op gepaste afstand.

Wat is voor u het belangrijkste vakblad?

BrochureContact

Bereik

De krant verschijnt iedere zaterdag in een oplage van 35.678 exemplaren, waarmee Nieuwe Oogst met afstand de hoogste oplage van alle agrarische vakbladen heeft.

De krant Nieuwe Oogst is exclusief voor LTO leden, maar met de digitale kanalen worden ook de niet-leden bereikt. Het totale bereik is dus groter! Daarmee bereiken de media van LTO het overgrote deel van de agrarische sector waarbij ondernemers zelf bepalen op welke moment en via welk medium het nieuws wordt gevolgd.

BrochureContact

Aantal bedrijven binnen de grootste sectoren

Melkveehouderij

Aantal bedrijven: 16.100

Akkerbouw

Aantal bedrijven: 10.700

Varkenshouderij

Aantal bedrijven: 4.300

Pluimveehouderij

Aantal bedrijven: 1.900

Bron: CBS, 2016/2017

bereik

Nederland telt in totaal 54.840 agrarische bedrijven.
35.678 met name actieve bedrijven lid zijn van LTO.
Nieuwe Oogst met al haar verschillende media kanalen
bereikt in totaal tenminste 75% van de agrarische sector.

* Bronnen: CBS/HOI/NOM, 2017