Disclaimer

Basis

AgriPers BV hecht groot belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer u daar toestemming voor geeft. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.


Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij een van de volgende situaties zich voordoet:


  1. Dienstverlening

Het delen van persoonsgegevens is soms nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor AgriPers/NieuweOogst uitvoert. In deze gevallen maken wij goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.


  1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.


Cookies www.AgriPers.nl

www.agripers.nl maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies die gebruikt worden om de site goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te meten.

We gebruiken hiervoor Google Analytics op basis van een verwerkersovereenkomst, waarbij de IP-adressen zijn afgeschermd en wij gegevens niet kunnen herleiden tot individuele bezoekers.


Opvragen gegevens

Via www.AgriPers.nl kunt u gegevens, zoals een tarievenkaarten en themaplanning opvragen. Daarvoor vragen wij een e-mailadres. Dat e-mailadres wordt gebruikt voor toezending van de gegevens en eventueel om de belangstelling te polsen voor samenwerking.


Zakelijke relaties

Nieuwe Oogst/AgriPers  gebruikt de door zakelijke relaties verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomsten en om de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. AgriPers gebruikt de gegevens daarnaast voor direct marketingdoelen, zodat gerichte aanbiedingen aan deze relaties kunnen worden gedaan. De gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.


Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacystatement, neem dan contact op met Nieuwe Oogst via abonnement@AgriPers.nl.

Zie voor het uitgebreidere privacystatement voor Nieuwe Oogst: www.NieuweOogst.nu.