Gewasbescherming

Voor Nieuwe Oogst-print staan er weer interessante themanummers in de planning. Dat begint met het thema gewasbescherming op 23 april. Daarin gaan we in op de ziektedruk die stijgt door het krimpende middelenpakket. We interviewen voorzitter Joris Baecke van Storl (Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen) over de nieuwe regeling van deze stichting.

We interviewen voorzitter Joris Baecke van Storl (Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen) over de nieuwe regeling van deze stichting.

Verder kijken we naar mechanische onkruidbestrijding met lasertechniek. De acties van Taskforce Phytophthora en ontwikkelingen bij Groene Vlieg zijn andere onderwerpen die aan bod komen.

 

Grasland
Op 15 maart gaat Nieuwe Oogst de wei in met het themanummer Grasland. Welke keuzes kan de melkveehouder maken in het omgaan met de bufferstroken? Die keuze is bepalend voor ruwvoerwinning, oogst en rantsoen.

Paardenhouders staan voor de vraag welke grasmengsels voor hun bedrijf het beste uitpakken Ook kijkt Nieuwe Oogst naar voor- en nadelen van luzerne in het grasmengsel. In de reportage gaat het over het voeren van smakelijk gras aan koeien en de voordelen daarvan voor de uitstoot van broeikasgassen.

Pasen
Het Pasnummer van Nieuwe Oogst ligt op 29 maart in de brievenbus. De redactie diept daarvoor en nog te bepalen actueel onderwerp uit.

 

Bouw en onroerend goed
De nieuwste bouwtrends in de land- en tuinbouw komen op 26 april aan bod in het thema Bouw en Onroerend Goed. Naast ontwikkelingen in de markt voor onroerend goed staat onder andere een artikel in de planning over hogere brandveiligheid door brandwerende daken voor stallen. 

Afwijkende aanlevering
Aandachtspunt is nog het nummer van vrijdag 9 mei, de dag na Hemelvaart. Nieuwe Oogst wordt met het oog op de verspreiding eerder gedrukt. Advertentiemateriaal moet daarom uiterlijk 3 mei aangeleverd worden.

Reserveer nu uw advertentieruimte

Mail naar adverteren@agripers.nl of bel met uw accountmanager om een mooie plek te reserveren in de thema-uitgaven van Nieuwe Oogst.