Reserveer advertentieruimte voor de aankomende thema-uitgaven van Nieuwe Oogst

Oogst

De oogst van 2023 staat centraal in het Nieuwe Oogst-themanummer van 22 september. De redacteuren laten in dit Oogst-nummer zien hoe de belangrijkste akkerbouwgewassen het groeiseizoen zijn doorgekomen. De opbrengsten en kwaliteit van mais en gras worden in kaart gebracht. Verder wordt al een voorschot genomen op de prijsontwikkeling.

Voeren

Voor het themanummer Voeren van vrijdag 13 oktober gaat Nieuwe Oogst dieper in op de kwaliteit van de mais en graskuilen. Verder kijken we naar mogelijkheden om het rantsoen van koeien, en van ander vee, nog efficiënter te maken. Ook de techniek achter het voeren komt in dit nummer van Nieuwe Oogst aan bod.

Onderwijs

Onderwijs is het onderwerp van het themanummer van vrijdag 27 oktober. Nieuwe Oogst schetst die week de ontwikkelingen op het gebied van het agrarisch onderwijs. Ook de opties voor ondernemers en hun medewerkers om fysiek of digitaal de kennis te vergroten krijgen aandacht in dit nummer van Nieuwe Oogst.

Reserveer uw advertentieruimte
Mail naar adverteren@agripers.nl of bel met uw accountmanager om een mooie plek te reserveren in de thema-uitgaven van Nieuwe Oogst.