Uw eigen Webinar vanuit een professionele studio

Verbind uw naam aan een relevant onderwerp in uw vakgebied en treed daarbij op als expert binnen het voor u en uw doelgroep belangrijke onderwerp. Na afloop van de Webinar ontvangt u waardevolle informatie over de deelnemers, zodat u uiterst doeltreffende vervolgstappen kunt organiseren.

Uw webinar vanuit een professionele studio met de vereiste audio- en videoapparatuur en onder begeleiding van een zeer ervaren crew.

Een Webinar i.s.m. AgriPers is een effectief communicatie-instrument om bijna 1 op 1 live kennis over te dragen aan uw doelgroep en u zo als kennispartner aan de markt te presenteren. Daarnaast is een Webinar bijzonder geschikt om een grote groep deelnemers tegelijk te bedienen.

Verbind uw naam aan een relevant onderwerp in uw vakgebied en treed daarbij op als expert binnen het voor u en uw doelgroep belangrijke onderwerp. Na afloop van de Webinar ontvangt u waardevolle informatie over de deelnemers, zodat u uiterst doeltreffende vervolgstappen kunt organiseren.

Binnen onderstaande pakketten is in totaal gerekend op 8 uur aan begeleiding. Hieronder valt de intake, begeleiding tijdens het Webinar zelf, (beperkte) begeleiding bij de voorbereiding door beschikbaar te zijn als vraagbaak en oplevering van het Webinar via een link na afloop.

 Mocht u extra advies- of hulp nodig hebben bij het schrijven van uitnodigingen, wervingsteksten etc., dan wordt (na afstemming) op basis van een marktconform uurtarief vooraf een prijsopgave gedaan. De Webinar pakketten zijn exclusief deelnemerswerving. Uiteraard kunnen we het bereik van onze mediakanalen inzetten om uw Webinar breed onder de aandacht te brengen.

Voorbeeld van een webinar