Varkens.nl

Varkens.nl is een multimediaal platform van en voor de varkenshouderij. De Nederlandse varkenssector behoort tot de wereldtop. Met varkens.nl helpen wij ondernemers in de varkenshouders, bedrijfsleiders en medewerkers om nog beter te worden in hun vak. Dit doen we met actuele, diepgaande artikelen, nieuws, blogs, tools en andere mediaproducten aan te bieden.

COMMUNICEREN MET UW DOELGROEP

Samen de markt op. Varkens.nl is een sterk merk om mee samen te werken. Samen bekijken en ervaren waar win-win situaties te vinden zijn.

Word partner! U krijgt de meeste aandacht, als u uw bedrijf, dienst of product via verschillende kanalen en manieren onder de aandacht brengt. Wij helpen u graag om te bekijken wat voor u de meest krachtige combinatie is.

DOWNLOAD DE MEDIAKIT