VARKENS

Varkens is het multimediale platform voor de toekomstig gerichte varkenshouder en wordt uitgegeven door AgriPers (bekend als uitgeverij van Nieuwe Oogst). Varkens informeert boeren, branche en andere vakgenoten over actuele en vaktechnische ontwikkelingen in de varkenshouderij. We doen dit in een maandelijkse printuitgave en online op varkens.nl. Daarnaast organiseert de redactie op vaste basis kennissessies, Webinars i.s.m. de KPV en CoViVa.

Varkens wordt gemaakt door een deskundige vakredactie. We richten ons op de toekomstgerichte varkenshouders en ketenpartners in Nederland en België. De redactie heeft aansluitend daarop veel aandacht voor technologie, innovatie, diergezondheid, circulariteit, voermanagement, huisvesting, financiering, ondernemerschap en verduurzaming.

Varkens onderscheidt zich van andere sectorgerichte vaktitels door toekomstgericht te zijn en ons vooral te focussen op de die ontwikkelingen in de sector en daar buiten die bijdragen aan het perspectief voor varkenshouders en hun personeel.