Sponsored Magazines

AgriPers begeleidt opdrachtgevers van het eerste stadium van ideevorming tot productie en publicatie (opmaak, drukwerk, verspreiding) van relevante content. In uiteenlopende vormen, zoals kranten, tijdschriften, folders, brochures, sponsored magazines en e-papers.

We produceren in nauwe samenwerking met partners diverse uitgaven als Nieuwe Oogst (LTO), AgriVisie (Vakbladen.com), Inzicht in Natuur (Stichting SBNL), AgriMondiaal (AgriTerra), de Ledenvoordeelkrant (LTO Ledenvoordeel), beursbijlagen en speciale uitgaven.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs.

Contact