Reserveer advertentieruimte voor de aankomende thema-uitgaven van Nieuwe Oogst

Deel uw specialistische kennis in de thema-uitgaven van Nieuwe Oogst.

Diergezondheid | vrijdag 16 juni 
Voor dit themanummer duikt de Nieuwe Oogst-redactie in de opties voor vaccinaties en de gevolgen daarvan voor marktoegang. Effect van voeding op de gezondheid van vee nemen we ook onder de loep. Verder interviewt de redactie dierenarts Vera Bavinck over het door haar ontwikkelde KipKompas en brengen we de stand van zaken rond geiten tbc in beeld.  
Advertentieruimte reserveren | uiterlijk voor vrijdag 9 juni 10:00

Reserveer uw advertentieruimte
Mail naar adverteren@agripers.nl of bel met uw accountmanager om een mooie plek te reserveren in de thema-uitgaven van Nieuwe Oogst.